Základná škola Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch
Home
elektronicka_ziacka
     AKTUALITY
2016-08-26
Rozhodnutie o určení príspevku ŠJ
Riaditeľstvo ZŠ Jozefa Hanulu Liptovské Sliače oznamuje rodičom, že "Rozhodnutie riaditeľky školy ohľadom určenia príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytnutú žiakovi v školskej jedálni" môže nájsť na stránke školy v časti objednávky. Rovnako je vyvesen ...
2016-08-22
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017
Riaditeľstvo ZŠ Jozefa Hanulu Liptovské Sliače oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční 5. septembra 2016 o 8,00 hod a to svätou omšou v kostole sv. Šimona a Júdu v Strednom Sliači. Po svätej omši bude nasledovať otvorenie školského roka v areály ZŠ a to o 9.00 hod. N ...
2016-08-8
Otvorenie školy v týždni od 8.8 - 12.8.2016
Základná škola Jozefa Hanulu Liptovské Sliače oznamuje, že dňa 10.8.2016 nebude otvorená a to z dôvodu nedodania elektrickej energie v časti do ktorej spadá ZŠ. Škola bude otvorená v utorok dňa 9.8.2016 a vo štvrtok 11.8.2016 a to v čase od 7.00 - 14.00 hod. ...
2016-07-27
BRIGÁDA V ZŠ
Riaditeľstvo ZŠ Jozefa Hanulu Liptovské Sliače oznamuje všetkým žiakom, ktorí sa zapísali na brigádu počas leta, že sa stretneme vo štvrtok 28.7.2016 o 8.00 hod. v ZŠ. Na všetkých ktorí sa zúčastnia sa tešíme.
...
2016-07-7
Škola - počas prázdnin
Riaditeľstvo ZŠ Jozefa Hanulu Lipt. Sliače oznamuje, že škola počas prázdnin bude otvorená každú stredu v čase od 7,30 hod do 13,00 hod. ...
2016-06-7
KONZULTAČNÝ DEŇ
Riaditeľstvo ZŠ Jozefa Hanulu Liptovské Sliače oznamuje rodičom, že dňa 8. júna 2016 (streda)sa uskutoční konzultačný deň, kde sa môžu rodičia informovať o výchovnovzdelávacích výsledkoch svojich detí za školský rok 2015/2016 a to v čase od 14,00 do 16,30 hod u jednotlivých vyučujúcich. ...
2016-05-27
Chemická show
Chémia patrí určite medzi predmety výsostne náučné, kde na zábavu a žarty nie je moc miesta. Chémia je všade okolo nás, sprevádza nás po celý život. Ale že môže byť aj vtipná, zábavná a zároveň poučná, sme sa presvedčili 17. mája 2016 na „chemickej show“, ktorú pre žiakov pripravilo Združenie škola ...
2016-04-15
Konzultačný deň
Riaditeľstvo ZŠ Jozefa Hanulu Liptovské Sliače oznamuje rodičom, že dňa 19. apríla 2016 (utorok)sa uskutoční konzultačný deň, kde sa môžu rodičia informovať o výchovnovzdelávacích výsledkoch svojich detí za tretí štvrťrok školského roka 2015/2016 a to v čase od 15,00 do 17,00 hod u jednotlivých vyuč ...
2016-03-30
Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9 – 2016
Žiaci 9. ročníka ZŠ Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch sa dňa 06. apríla 2016 (streda), zúčastnia povinného testovania v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika. Začiatok testovania je naplánovaný na 8.10 hod a predpokladaný koniec je o 11.30 hod.
...
2016-04-15
Ej, točí sa mi, točí, môj zrak po úbočí...
Chodníček poznania a turisti mali opäť spoločný plán v sobotu 2. apríla 2016. Tentokrát bol ich cieľ Háj Nicovô pri Liptovskom Mikuláši. Prečo práve Nicovô? Mali na to dva dôvody – fantastický výhľad široko – ďaleko a aj touto cestou si chceli pripomenúť výročie oslobodenia Liptovského Mikuláša, ale ...
2016-03-17
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ JOZEFA HANULU LIPTOVSKÉ SLIAČE
Zápis sa bude konať v budove ZŠ J.Hanulu
Liptovské Sliače /pavilón 1. – 4. roč./
12. 4. 2016
od 14,00 – 17,00 hod.

Na zápis je potrebné priniesť :
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz
- zápisné uhrádza obec Liptovské Sliače

Prosíme rodičov žiakov ...
2016-04-15
Z rozprávky do rozprávky
Tohoročná pani „Zima“ je veľmi skúpa na snehovú nádielku, ale nízke teploty boli ako sa patrí. V sobotu 23. Januára 2016 ráno mrzlo až prašťalo (v Liptovských Sliačoch – 14° C), ale ani toto neodradilo členov turistických krúžkov a krúžkov „Chodníček poznania“, aby sa vybrali na výlet do Vyso ...