Základná škola Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch
Home
elektronicka_ziacka
     HISTÓRIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Základná škola s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry je takmer obyčajná škola.Základný výkop novej školy bol dňa 8. novembra 1966.V nedeľu 7. septembra 1969 o 14:00 hodine bola usporiadaná slávnosť otvorenia novej školy v Stredných Sliačoch. Škola má slúžiť pre všetky tri osady Sliačov.
Školský areál pozostáva zo šiestich budov: dva pavilóny vlastnej jednoposchodovej budovy. Jedna budova slúži ako jedáleň a družina. Ďalšie budovy sú dielne a telocvičňa.
Škola ako stovky jej podobných rozšírila svoj výchovno - vzdelávací rozmer od roku 1991 o prvky regionálnej výchovy a ľudovej kultúry.ZŠ s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry. 28.6.2000 prevzala z rúk MŠ SR čestný názov ZŠ JOZEFA HANULU
Školstvo v Lipt. Sliačoch má bohaté tradície. Predpokladá sa, že sliačska škola patrí medzi najstaršie na Liptove. Vznikla pravdepodobne okolo r. 1326. Vyučovali v nej rektori, ktorí študovali v zahraničí. Títo súčasne boli notármi mestečka Tri Sliače a mestské protokoly písali po slovensky.

NIŽNÝ SLIAČ
Po 1. svetovej vojne bolo prijaté uznesenie zriadiť školu i v tejto časti obce. Bola zriadená v bývalej krčme u Kauchmana (dnešná MŠ). Spočiatku mala jednu triedu a byt učiteľa. Vyučovať sa začalo 1.3.1920. Prvým riaditeľom bol František Javùrek z Prahy. V rokoch 1920 - 1928 boli jednotriedky, postupne do roku 1945 mala škola štyri triedy. V roku 1961 bola pôvodná škola prestavaná. V škole vyučovali tri učiteľky a riaditeľ Gustáv Slavkovský.

STREDNÝ SLIAČ
Vyučovanie v tejto časti obce siaha až do roku 1326. Predpokladá sa, že škola bola založená súčasne s najstaršou zachovanou stavbou v obci - kostolom.V roku 1850 bola postavená budova, ktorá mala slúžiť ako pohostinstvo. V nej bola zriadená cirkevná osemročná stredná škola. Mala jednu triedu. V rokoch 1932 - 1935bola zriadená škola v dome Ladislava Benču - u Kosmatých. V roku 1941 sa vyučovalo aj v bývalej krčme u Hexnera (dnešná MŠ). V roku 1948 bola prestavaná. Bola v nej zriadená osemročná stredná škola. Škola v Stredných Sliačoch sa tým rozdelila do dvoch budov. Ročníky 1. - 4. sa učili v starej, pôvodne cirkevnej škole, kde sa vyučovalo na zmeny. Ostatní boli umiestnení v prestavanej budove.
V roku 1963 sa začala stavať nová moderná škola. Dňa 7. septembra 1969 bola slávnostne otvorená. Slúži pre všetky tri osady Lipt. Sliačov.

VYŠNÝ SLIAČ
Pred rokom 1873 chodili deti z Vyšných Sliačov do cirkevnej školy v Stredných Sliačoch. Po roku 1873 sa začalo s výstavbou štátnej ľudovej školy. Obec musela dať pozemok a štát vystaval zo skál murovanú školu s nápisom: "MAGYAR ÁLAMI ELEMI NÉP ISKOLA" (Maďarská základná ľudová štátna škola). Obyvatelia obce sa postavili proti, žiaľ museli sa zmieriť s osudom. V škole sa vyučovalo na zmeny. Prvým učiteľom bol Juraj Pešek, druhým Krásnec, ktorý odišiel do susednej Ľupče. V poradí tretím riaditeľom bol Tivádár Stehlík, ktorý zakázal slovenčinu nielen v škole, ale aj v obci.
Neskôr po 1. svetovej vojne bola v dome u Švecov zriadená prvá dvojtriedna štátna škola. Na jej čele stál Štefan Poláček, ktorý každoročne na záver šk. roka usporadúval majáles. Po ňom v roku 1923 nastúpil Bedřich Vacek, ktorý sa zaujímal o miestny kroj a ľudové zvyky. Zaslúžil sa o rozvoj divadelníctva. V rozvoji kultúry a školstva vo Vyšných Sliačoch sa najviac zaslúžila Bronislava Kubánková, správkyňa prvej štátnej školy na Liptove.