Základná škola Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch
Home
elektronicka_ziacka
     Detský folklórny súbor Sliačanček
Detský folklórny súbor Sliačanček pri Základnej škole Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch pôsobí v prostredí bohatom na ľudové tradície. Je pokračovateľom Detského národopisného súboru, ktorý v roku 1949 založila vtedajšia riaditeľka školy vo Vyšnom Sliači Bronislava Kubánková.

Okrem pedagogickej činnosti režírovala divadelné hry a folklórne vystúpenia dospelých, mládeže i detí.
Vybudovaním novej základnej školy v roku 1969 vznikli priaznivejšie podmienky pre nácviky obnoveného súboru pod vedením tanečníka a choreografa Vojtecha Littvu a učiteľky Alžbety Jackovej. Okrem nich stál pri obnovení súboru vtedajší riaditeľ školy Štefan Kubačka, odbornými radami a tvorbou scenárov pomáhal rodák zo Sliačov Dr. Kliment Ondrejka. Poslaním pôvodného súboru i jeho pokračovateľa bolo pestovať, zachovať a ďalej rozvíjať vzácne klenoty ľudového umenia, ktoré vytvoril ľud tejto obce.

Sliačanček sa pravidelne zúčastňuje na rôznych súťažných prehliadkach, festivaloch, či iných podujatiach a rôznych príležitostiach. Rodnú obec a Slovensko viackrát reprezentoval v zahraničí. Za svoju neúnavnú činnosť dostal súbor veľa ocenení, medzi najvzácnejšie patrí "Strieborný Ajhasson" z festivalu vo Francúzsku, či viaceré úspechy z celoslovenských súťaží. Súbor sa medzi prvými zapojil do celoslovenského hnutia "Pri prameňoch krásy".

Detský folklórny súbor z Liptovských Sliačov spolupracoval aj s televíziou, jeho členov bolo vidieť v niekoľkých inscenáciách či dokumentárnych programoch o ľudovej kultúre.  Činnosť detí v súbore nemohla a nemôže existovať bez spolupráce so staršími pamätníky. Práve od nich  preberajú námety pri zostavovaní hier a tancov, či sa učia krásne ľudové piesne.

Od augusta 2003 sa na činnosti súboru podieľa kultúrna pracovníčka Alena Balážecová a od roku 2005 aj Blažena Mihulcová umelecká vedúca FSk Sliačanka. Počas svojej existencie súbor absolvoval stovky vystúpení a vystriedalo sa v ňom veľa chlapcov a dievčat vo veku 5 – 15 rokov. Niektorí našli uplatnenie vo folklórnych súboroch, ďalší sa venovali alebo venujú uchovávaniu a rozvíjaniu tradícií vo folklórnej skupine Sliačanka. Históriu kolektívu najlepšie pozná pani učiteľka Alžbeta Jacková, ktorá ho už 40 rokov vedie. Súbor od roku 1969 absolvoval spolu vyše 1000 vystúpení doma i v zahraničí.

Detský folklórny súbor Sliačanček sa natrvalo zapísal do histórie obce, regiónu i Slovenska.