Základná škola Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch
Home
elektronicka_ziacka
     AKTUALITY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ JOZEFA HANULU LIPTOVSKÉ SLIAČE

Zápis sa bude konať v budove ZŠ J.Hanulu
Liptovské Sliače /pavilón 1. – 4. roč./
12. 4. 2016
od 14,00 – 17,00 hod.

Na zápis je potrebné priniesť :
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz
- zápisné uhrádza obec Liptovské Sliače

Prosíme rodičov žiakov, ktorí budú žiadať
o odklad školskej dochádzky, aby si k zápisu
priniesli :
- žiadosť o odklad
- vyjadrenie detského lekára
- odporúčanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ružomberok
autor textu: riaditeľstvo ZŠ