Základná škola Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch
Home
elektronicka_ziacka
     AKTUALITY

Konzultačný deň

Riaditeľstvo ZŠ Jozefa Hanulu Liptovské Sliače oznamuje rodičom, že dňa 19. apríla 2016 (utorok)sa uskutoční konzultačný deň, kde sa môžu rodičia informovať o výchovnovzdelávacích výsledkoch svojich detí za tretí štvrťrok školského roka 2015/2016 a to v čase od 15,00 do 17,00 hod u jednotlivých vyučujúcich.
Žiaci ôsmeho ročníka budú mať v tento deň rodičovské združenie a to o 16,00 hod v učebni fyziky a to ohľadom organizovania "Juniálesu" 2016.
autor textu: riaditeľstvo ZŠ