Základná škola Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch
Home
elektronicka_ziacka
     AKTUALITY

Rozhodnutie o určení príspevku ŠJ

Riaditežstvo ZŠ Jozefa Hanulu Liptovské Sliače oznamuje rodičom, že "Rozhodnutie riaditežky školy ohžadom určenia príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivos poskytnutú žiakovi v školskej jedálni" môže nájs na stránke školy v časti objednávky. Rovnako je vyvesené až do 12.9.2016 v oboch pavilónoch školy ako aj na nástenke v ŠJ.
autor textu: riaditežstvo ZŠ