Základná škola Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch
Home
elektronicka_ziacka
     PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ - ŠKOLENIA


logo ms logo eu logo eu

Základná škola Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, Liptovské Sliače
Názov projektu: Modernými cestami otvárame svet poznania
Kód ITMS projektu: 26110130388


V rámci realizácie aktivity
3. Zvyšovanie digitálnej zručnosti, inovácia metód vzdelávania
sa uskutoční

v dňoch 19. a 22. apríl 2013

v priestoroch našej školy

Školenie pedagogických zamestnancov o moderných technológiách a SW nástrojoch modernej výučby a efektívneho využitia digitálnej jazykovej učebne aj pre potreby zvyšovania čitateľskej gramotnosti a ostatných kľúčových kompetencií

Lektor vzdelávacích kurzov : Mgr.Milan Bariak