Základná škola Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch
Home
elektronicka_ziacka
     PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ - AKTIVITA 1
Aktivita 1 - Zavádzanie moderných metód a foriem do vzdelávacieho programu, posilňovanie čitatežskej gramotnosti


logo eu logo ms logo euCiežom aktivity 1 je posilnenie moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kžúčových spôsobilostí a čitatežskej gramotnosti žiakov, inovácia obsahu a metód vzdelávania procesu za pomoci moderných učebných materiálov a didaktických pomôcok a zariadení a taktiež rozvíja schopnos žiakov porozumie prečítanému textu.

     FOTOGALÉRIAfotogaleria