Základná škola Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch
Home
elektronicka_ziacka
     PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ - AKTIVITA 2
Aktivita 2 - Posilňovanie komunikatívnych kompetencií vo výučbe anglického jazyka


logo eu logo ms logo euCieľom aktivity 2 je modernými prístupmi posilňovať komunikatívne kompetencie žiakov a to za pomoci nových didaktických a učebných materiálov. Taktiež rozvíjať ich schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách.

     FOTOGALÉRIAfotogaleria