Základná škola Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch
Home
elektronicka_ziacka
     ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
    ZMLUVY ( 85 )
  zmluvy     |     faktúry     |   objednávky    
Názov ZMLUVY
Dodávateľ
Platnosť
Cena [€]

Dokumenty
Zmluva o spolupráci Fresco s. r. o. do 31.7.2017
zmluva Fresco.pdf
Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia č. 1621 PcProfi s.r.o. do 22.6.2020
zmluva o operatívnom prenájme zariadenia č. 1621.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb Livonec SK, s. r. o. dobu neurčitú
CCF1022016.pdf
Dodatok o zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Tlekom, s. s.
CCF2712016.pdf
Zmluva o elektronickom zasielani faktur MADE spol. s. r. o.
zmluva o el. zasielani faktur - MADE.pdf
Zmluva č. 4/NP/630/2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu Výskumný ústav detskej psychológie a potopsychológie
CCF18122015_0001.pdf
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1248/2015 30.10.2015
zmluva.pdf
Rámcová kúpna zmluva Inmedia do 31.8.2016
RKZ Inmedia.pdf
Rámcová kúpna zmluva BIO ENERGO s.r.o. po dobu 12 mesiacov
RKZ Pelety.pdf
Rámcová zmluva Poľnonákup Liptov do 16.9.2016
RZ Polnonakup.pdf
Kúpna zmluva Fruktal s.r.o. na dobu neurčitú
KZ Fruktal.pdf
Zmluva o spolupráci Fresco s.r.o. šk. rok 2015/2016
ZOS Fresco.pdf
Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálna poiťovňa
soc_poistovna.pdf
Zmluva o vzájomnej spolupráci Súkromná základná umelecká škola
Zmluva o spolupraci.pdf
Zmluva o poskytnutí služieb ARCHÍV SB s.r.o. doba neurčitá
0,50 EUR/1kg + DPH €
Zmluva o posk_sluz.pdf
Zmluva o uskutočnení hudobného koncertu OZ Škola Života
podľa počtu žiakov €
Zmluva hud_konc.pdf
Ramcová kúpna zmluva PAPERA, s.r.o.
podľa cenníka €
Ramcova KZ.pdf
Ramcova dohoda Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
Ramcova dohoda.pdf
Kúpna zmluva F149/2014 ATC-JR s.r.o. doba neurčitá
podľa aktuálneho cenníka €
KZ 149_2014.pdf
Kúpna zmluva SALIM SK s.r.o.
Kupna zmluva.pdf
Dohoda o spolupráci INSA, s.r.o.
Dohoda o spolupraci.pdf
Zmluva o vzájomnej spolupráci a refundovaní nákladov Súkromná základná umelecká škola Jánoš do 30.6.2015
55€ mesačne €
Zmluva o spolupraci.pdf
Zmluva o vykonávaní servisnej činnosti TEDOSS s.r.o. na dobu neurčitú
určená na základe zúčtovacej sadzby €
Zmluva o servisnej cinnosti.pdf
Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy
669,60 €
Zmluva financny dar.pdf
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru Daffer spol. s.r.o. na dobu 48mesiacov
podľa vecnej a cenovej špecifikácie €
Ramcova zmluva.pdf
Rámcová zmluva č.1/2014 BIO ENERGO, s.r.o. 12 mesiacov
163€ / 1 tona €
Ramcova kupna zmluva.pdf
Zmluva o spolupráci a refundovaní nákladov Súkromná základná umelecká škola Jánoš od 1.9.2014 do 30.6.2015
55/mesiac €
Zmluva o spolupraci.pdf
Zmluva o nájme majetku obce - nebytových priestorov Obec Liptovské Sliače od 1.12.2014 do 28.2.2015
8/hod €
Zmluva o najme2.pdf
Zmluva o níjme majetku obce - nebytových priestorov Obec Liptovské Sliače od 3.11.2014 do 30.3.2015
8/hod €
Zmluva o najme.pdf
Zmluva o najme.pdf
Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy
669,60 €
Zmluva financny dar.pdf
Ramcova kupna zmluva BIO ENERGO s.r.o. 12.mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti
Ramcova kupna zmluva.pdf
Kúpna zmluva 149/2014 ATC-JR s.r.o. na dobu neurčitú
KZ 149_2014.pdf
Zmluva o poskytnutí služieb ARCHÍV SB s.r.o. doba neurčitá
Zmluva sluzieb.pdf
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení č.04-2014 MT - výťahy, s.r.o. doba neurčitá
Servis zdvihacie zariadenie.pdf
Rámcová zmluva o dodávke tovaru SALIM SK s.ro. doba neurčitá
Ramcova_zmluva.pdf
Dohoda o zaistení plaveckej výučby pre deti MŠ,ZŠ a SŠ Plavecký oddiel Ružomberok od 24.11.2014 do 5.12.2014
25/osoba €
plavecka vyucba.pdf
Ramcova kupna zmluva AG FOODS Sk s.r.o. doba neurčitá
RKZ_131.pdf
Čestné vyhlásenie školy LUNYS, s.r.o. šk. rok 2014/2015
cestne vyhlasenie.pdf
Kúpna zmluva č.010 Ján Bartánus
podľa cenníka €
kupna zmluva c010.pdf
Kúpna zmluva OVOCENTRUM spol. s.r.o. na dobu neurčitú
podľa aktuálneho cenníka €
Kupna zmluva1.pdf
Ramcová kúpna zmluva INMEDIA, spol s.r.o. do 31.8.2015
podľa ponukového listu aktualizovaného každý mesiac €
Ramcova zmluva.pdf
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky Ústav informácií a prognóz školstva
zmluva o ucasti na projekte.pdf
Zmluva o výpožičke Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na dobu neurčitú
zmluva o vypozicke.pdf
Zmluva o bežnom účte Prima Banka doba neurčitá
zmluva o beznom ucte.pdf
Rámcová zmluva ASTERA, s.r.o. od 2.9.2014 do 30.6.2015
podľa ponukového cenníka platného v deň objednávky €
Ramcova zmluva.pdf
Kúpna zmluva č.12/2014 COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš Na dobu neurčitú
kupnaZmluva.pdf
Rámcová zmluva Poľnonákup Liptov a. s. od 1.9.2014 do 30.6.2014
Image.jpg
1.jpg
Zmluva o poskytnutí finančného daru - Dopravný rýchlokurz Nadácia Petit Academy do konca roka 2014
669,6 €
Image.jpg
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky Ústav informácií a prognóz školstva
didakticka_technika.pdf
priloha_didakticka_technika.pdf
Zmluva o dodávke elektriny MAGNA E.A. 31.12.2016
11916,18 €
magna.pdf
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom
tcom_06_01.jpg
tcom_06_02.jpg
Zamestnanecká zmluva o platení a odovzdávaní príspevkov zamestnávateľa AXA
axa_2_1.jpg
axa_2_2.jpg
axa_2_3.jpg
Doplnkové dôchodkové sporenie AXA
axa_1_1.jpg
axa_1_2.jpg
Dohoda a poskytovaní služieb Mgr. Magdaléna Haličková
Dohoda a poskytovaní služieb_BOZP.pdf
Dohoda o ukončení zmluvy Ing. Miroslav Halička
dohoda a ukonceni zmluvy_28.2.2014.pdf
Darovacia zmluva Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
0 €
darovacia_zmluva_NR_SR.pdf
Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu Ústav informácií a prognóz školstva
zmluva_o_bezplatnom_prevode.pdf
Zmluva o podmienkach spolupráce Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie do 31.10. 2015
zmluva_o_spolupraci_VUDPaP.pdf
Rámcová kúpna zmluva č.1/2013 BIO ENERGO, s.r.o. 1 rok
163,00 eur bez DPH za 1 tonu €
Image.jpg
Image (2).jpg
Image (3).jpg
Rámcová zmluva Poľnonákup Liptov a.s. od 22.8.2013 do 30.6.2014
Image.jpg
Image (2).jpg
Dotácia zmluva Mondi SCP
38,92 €
Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Miroslav Halička
33 eur/mesačne €
zmluva_BOZP_1.pdf
Zmluva o vzájomnej spolupráci a refundovaní nákladov ZUŠ Jánoš 1.9.2013 - 30.6.2014
55 eur mesačne €
1.jpg
2.jpg
Dodatok k zmluve o vzájomnej spolupráci Súkromná základná umelecká škola -
- €
dodatok1-2013.jpg
Knižný fond Martinus.sk, s.r.o.
121 001.jpg
122 001.jpg
123 001.jpg
Mandátna zmluva Mgr. Milan Bariak 30.6. 2013
03.pdf
Dodatok č. 1 Príkaznej zmluvy č. 02/2013 Mgr. Katarína Sališová
salisova.jpg
Príkazná zmluva Mgr. Katarína Sališová 31.12. 2013
02.pdf
Dodatok č. 1 Príkaznej zmluvy č.01/2013 Mgr. Tomáš Godiš
godis.jpg
Príkazná zmluva Mgr. Tomáš Godiš 31.12.2013
01.pdf
Licenčná zmluva č. u12442013 MADE spol. s.r.o. na dobu neurčitú
51.25 / štvrťrok €
licencna zmluva c. u12442013.pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku Ministerstvo školstva 2020-08-31
148455.00 €
zmluva_ls_ms.pdf
Zmluva o dodavke elektrickej energie SSE a.s. 2014-12-31
00.00 €
sml_sse01.jpg
sml_sse02.jpg
sml_sse03.jpg
Zmluva o zabezpecovaní sluzieb podla § 269 ods.2 Obchodného zákonníka Zmluva FM c. EsfZm 4/2012 vo výske 17,50 €/hod., najviac za 400 celkom odpracovaných hodín. Zverejnené: 7.6.2012 Complete Solutions s.r.o., Bratislava 2014-05-31
17.50 €
ZmlSluzba_FM_LSliace2.pdf
Ramcova zmluvy c. PZml / 21/2012 na dodavku didaktickych pomocok 31266 Euro bez DPH KVANT s.r.o. 2013-12-31
31266.00 €
ramcova_dohoda.pdf
Zmluva o vzájomnej spolupráci c. 1213044 Súkromný školský klub detí Ružomberok, 5O euro/žiak 2013-08-31
50.00 €
zmluva o vs 1.pdf
Zmluva o vzájomnej spolupráci SZUS Súkromná základná umelecká skola Ruzomberok, ZS 33 euro/ziak/rok; MS 17 euro/ziak/rok 2013-08-31
33.00 €
zmluva o vs 2.pdf
Zmluva o vzajomnej spolupráci 50 € / mesiac Súkromná ZSU János 2013-06-30
50.00 €
janos001.jpg
janos002.jpg
Ramcova zmluva o dodavke tovaru - pelety 6mm 150t, platna do konca vykurovacej sezony BIOENERGIA a.s. 2013-05-31
29520.00 €
sml_bioenergia01.jpg
sml_bioenergia02.jpg
sml_bioenergia03.jpg
Dodávka elektrickej energie SSE 2012-12-31
1032.00 €
201204_zmluva1.jpg
201204_zmluva2.jpg
Dohoda o platbách za odobratú el. energiu [preddavky mesacne] SSE a.s. 2011-12-31
522.00 €
01_zml_sse.jpg
Rámcová zmluva RKZ 032 na pelety 6-8mm, uvedená cena je za 1 tonu, objem zmluvy 150t BIOENERGIA 2011-09-26
169.00 €
bio_zmluva_01.jpg
bio_zmluva_02.jpg
bio_zmluva_03.jpg
Ročný výkaz o povinnom podiele zamestnancov s postihnutím Úrad práce SV a R 2011-02-28
877.00 €
02_zml_vykaz_zp.jpg
02_zml_uctovny_dennik.jpg
Poplatok za znecistovanie ovzdusia Obvodny úrad zivotného prostredia, Ruzomberok 2011-02-07
362.00 €
03_zml_ouzp_strana_1.jpg
03_zml_ouzp_strana_2.jpg
03_zml_uctovny_dennik.jpg
Zmluva úcet Prima banka
0.00 €
zmluva0001.jpg
zmluva0002.jpg