Základná škola Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch
Home
elektronicka_ziacka
     RADA ŠKOLY

predseda:
 • Mgr. Alica Hubová

 • podpredseda:
 • Ing. Rastislav Adamus

 • členovia:
 • Pavol Balco - za zriaďovateža
 • Ing. Miroslav Hanula - za zriaďovateža
 • Filip Moravčík - nepedagogickí zamestanci
 • Mgr. Iveta Svajčiaková - pedagogickí zamestanci
 • Mgr. Jarmila Luptáková - zákonný zástupca
 • Ing. Peter Ondrejka - za zriaďovateža
 • Ing. Rastislav Adamus - zákonný zástupca
 • Anna Rakytová - zákonný zástupca
 • Pavol Ondrejka - zákonný zástupca
 • Peter Bartánus - zákonný zástupca
 • Mgr. Alica Hubová - pedagogickí zamestanci